навред

навред
нар. - навсякъде, всъде, повсеместно, всякъде, под дърво и камък, вред, вредом, по всички места, на път и под път, където завърна, където заваря, наляво и надясно, по всички посоки, къде ли не, на всяка крачка, дето седна и дето стана, надлъж и нашир

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • навредить — навред ить, еж у, ед ит …   Русский орфографический словарь

  • Вазов, Иван Минчев — Иван Вазов Иван Вазов Имя при рождении: Иван Минчов Вазов Псевдонимы: Пейчин, Добринов, Ц в, Д. Н ров, Т. Габровски, Боянец, Белчин, Н чев и др. Дата рождения …   Википедия

  • вред — нар. навред, навсякъде, вредом, на всички места, по всички посоки, повсеместно …   Български синонимен речник

  • вредом — нар. вред, навред, навсякъде, на всички места, по всички посоки, повсеместно …   Български синонимен речник

  • всъде — нар. навсякъде, повсеместно, по всички места, по всички посоки, навред …   Български синонимен речник

  • всякъде — нар. всъде, навсякъде, повсеместно, навред …   Български синонимен речник

  • къде ли не — словосъч. навсякъде, под дърво и камък, вредом, навред, по всички страни, където завърна …   Български синонимен речник

  • където завърна — словосъч. навсякъде, наляво и надясно, по всички страни, къде ли не, навред, всякъде …   Български синонимен речник

  • навсякъде — нар. навред, всъде, повсеместно, всякъде, под дърво и камък, вред, вредом, по всички места, на път и под път, където завърна, където заваря, наляво и надясно, по всички посоки, къде ли не, на всяка крачка, дето седна и дето стана, надлъж и нашир… …   Български синонимен речник

  • под дърво и камък — словосъч. навсякъде, по всички посоки, къде ли не, навред, вред, всички страни …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”